TASARIM AKADEMİSİ HAKKINDA

Tasarım ve sanat alanlarının farklı disiplinleri ile desteklenen, şekillenen bir eğitim öğretim modeliyle öğrencilerimizin sadece mesleki eğitim ve becerilerini değil, aynı zamanda düşünsel ve kültürel niteliklerini geliştirmeyi de amaçlıyoruz.

 • Kendini ifade edebilen ve yaptığı işlerin arkasında durma cesaretine sahip bireyler yetiştirebilmek.
 • Bekleyen değil arayan, statik değil dinamik bireyler yetiştirmek
 • Bunu ben yaptım özgüvenine sahip bir kimliğin temellerini atmak.
 • Özgün işler yapabilen, emeğe saygılı, yenilikçi, orijinal olma bilincini oluşturmak.
 • Alanında dünya da oluşan gelişmeleri takip eden, strateji oluşturup, uygulama becerisi ve cesaretine sahip bireyler oluşturma.
 • Geleneksel ve Evrensel değerleri - yargıları, algılayıp; yorumlayabilen bir insan kaynağı oluşturmak.
 • Süreçlere nesnel bakan, sonucu ulaşmada bilimsel çalışmanın doğruluğuna inanan ve bilimsel çalışma ilkelerini kullanabilen bireyleri sektöre hazırlamak.
 

MİSYONUMUZ

Sanatın, tasarımın, hayal gücünün ve yaratıcılığın birikimi ile beslenen, desteklenen bir mesleki eğitim - öğretim TASARIM AKADEMİSİ'nin temel hareket noktasıdır. Eğitim - üretim ve kaliteli yaşam arasındaki ilişkinin vazgeçilmez öneminin bilinciyle özelde kentimizde genelde de bölgemiz de mesleki beceri, düşünsel, kültürel ve sanatsal nitelikleri gelişmiş, donanımlı ve üretken bir işgücü potansiyelini üretim süreçleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Hızla ilerleyen dünyada farklı sektörel anlanlarda donanımlı insan kalitesinin ve kalifiye eleman niteliklerinin geliştirilmesi için eğitsel ve yönlendirici çalışmalar ve uygulamalar yapmak TASARIM AKADEMİ'sinin temel önceliğidir.

 

VİZYONUMUZ

TASARIM AKADEMİSİ, 2009 yılı sonunda Halı ve tekstil sektörlerinde kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan TASARIM AKADEMİSİ, Nedgraphics ve Türkiye Halı Distribütörü Fersis Bilişim'in Halı sektöründeki deneyimini de arkasına alarak eğitim çalışmalarına başladı.

TASARIM AKADEMİSİ eğitim çalışmalarına başlamadan önce, "Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarımı" konusunda bir müfredat hazırlayarak Türkiye'de bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Hazırlanan bu müfredat Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından 18 Aralık 2009 tarihinde onaylandı. TASARIM AKADEMİSİ, Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarımı" alanında Türkiye'de Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış müfredatı kullanan ilk kurum olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Nedgraphics'in Türkiye'deki tek "Yetkili Eğitim Merkezi" olan TASARIM AKADEMİSİ, Nedgraphics merkezi tarafından da desteklenmektedir. TASARIM AKADEMİSİ endüstriyel tasarım, halı ve tekstil tasarımı alanlarıyla ilgilenen kişilerin faydalanabileceği bir eğitim ve kültür ortamıdır.

TASARIM AKADEMİSİ yaratıcı ve yüksek kaliteli sektörel ürünler hazırlayan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu anlayışla çağdaş bir tasarım nosyonu ve gelişmiş bir mesleki bilgi edinmek isteyen ilgili kişiler için sertifika programları, atölye çalışmaları ve kurslardan oluşan eğitim programları düzenlenmektedir.

TASARIM AKADEMİSİ'nde deneyimli eğitmenlerle geleceğiniz için yeni fırsatlar yaratabilirsiniz.

TASARIM AKADEMİSİ ile;

 • Endüstriyel tasarım alanında çalışma hayatına katılabilirsiniz.
 • Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarımı yeterliliği ile kendinize yeni iş alanları açabilirsiniz.
 • Lisanslı Nedgraphics programları ile halı ve tekstil alanında yeni ufuklara yelken açabilirsiniz.
 • Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerine (GSF) hazırlanabilirsiniz.
 • El sanatları ve diğer sanat alanlarında kültürel alt yapınızı güçlendirebilir ve üreten insan olarak topluma katkı sağlayabilirsiniz.

TASARIM AKADEMİSİ, sanayi ile ilişkileri sıkı ilişkilere sahip bir eğitim kurumudur. Eğitimde usta - çırak geleneği ile birleştiren bir eğitim sistemi oluşturdu ve bunun sonucunda sanat öğretisinden gelen, zanaatkâr beceri ve titizliğine sahip tasarımcılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek, kentimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmek için 2010 yılı başında resmi kimliği ile faaliyete geçti.


Polytropon Yazılım Çözümleri
Tasarım Akademisi Modelhane