Tezhip Sanatı Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel Türk motiflerini altın yaldız ve boya ile süsleyerek bu sanatı temel seviyede başarı ile uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları:Geleneksel desen, basit tırnaklı ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, ağaç ve hayvan motifleri, bitki motifleri, rumî motifler, bulut ve basit geometrik motifler, hayvansal motif ve figürler.

 İstihdam Alanları:Bu programı tamamlayanlar, geleneksel el sanatları üretim ve satışı yapan atölye ve işletmelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.


Polytropon Yazılım Çözümleri
Tasarım Akademisi Modelhane