Halı Desinatörlüğü Eğitimi

AMAÇ

 Türkiye’de makine halıcılığı sektöründe desen ve tasarım, öncelikli olarak dokuma tezgâhlarındaki teknolojiye paralel olarak gelişmiştir. Dokuma tezgâhlarının gelişimini kartlı (karton), verdollü, yarı elektronik (takemura) ve elektronik jakarlı olarak sıralayabiliriz. Kartlı ve verdolle çalışan tezgâhlarda hazırlanan desenler, eskiz çalışmasının ardından kareli kâğıtlara keçeli kalem ve guaş boya ile günlerce hatta aylarca çalışılarak hazırlanırdı. Yarı elektronik ve elektronik tezgâhların 90’lı yıllarda üretime başlamasıyla, desenler bilgisayar ortamında hazırlanmaya başlandı. Bu teknolojileri yakından takip eden amerika ve Belçikalı firmalar önemli mesafeler kat ettiler. 2000 li yıllardan sonra Türk halı sektörü de gelişen teknolojileri yakından takip ederek, bu alanda hatırı sayılır yol aldı. Türkiye, bugün itibariyle, makine halı sektöründe üretimde en bütük kapasiteye sahip üretici konumundadır. Türkiye’deki büyük büyük üretim potansiyelin yaklaşık %85 Gaziantep’te toplanmış durumdadır. Bu büyük kapasite artışına paralel olarak, halı desen tasarımcısına olan ihtiyaç da artmış, ve Halı Desinatörlüğü günümüzün popüler meslekleri arasında yerini almıştır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

TEXCELLE HALI DESEN TASARIM PROGRAMI

Texcelle; NedGraphics tarafından geliştirilen ve halı desen tasarımında Dünyanın kullanıdığı bir programdır. NedGraphics firmasının Türkiye Halı Distribütörlüğünü  olan Tasarım Akademisi, Texcelle programının satışını, teknik desteğini ve kurumlara ve kişilere özel eğitimini vermeteyiz. Halı desinatörlüğü C Grubunda, Temel düzeyde Texcelle programının kullanımı ve program desteğiyle halı deseni ve tasarımı yapmanın tekniklerini öğretmekteyiz.

YÖNTEM

Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarım dersi, lisanslı program eşliğinde kişiye özel verilir.

Eğitimler güncel ve lisanslı programlarla yapılır
Dersler uygulamalı olarak yapılır. 

 Eğitimler konusunda uzman eğitimciler tarafından verilir.

KATILIMCIYA SAĞLAYACAĞI YARARLAR

Bilgisayar destekli tasarımın halı sektöründeki yeri ve önemini kavrayabilmeleri,

Bu programları kullanarak kendi işlerinde yeni üretim metotları oluşturmaları,

Bilgisayarda halı tasarımı yapımında hız kazanmaları,

Halı desenlerini istenilen tolerans ve standartlarda yapmaları,

Bu programlarda proje, imalat ve üretim aşamalarında nasıl yapıldığını kavramaları 

Elle yapılan çizimler ile bilgisayarda yapılan çizim arasındaki farkları kavramaları,

Desenin tanımını yapabilmeleri,

Halı deseninde kompozisyon ve elemanlarını öğrenmeleri,

Desen üzerinde renklendirme yapabilmeleri,

Halının kalitesinin nasıl anlaşılacağını bilmeleri,

Halı dokumasında ön hesaplamaları yapabilmeleri,

Çizim sisteminin bölümleri ve kullanım sistemini kullanabilmeleri,

Halının kalitesine göre karelenme sistemlerinin oluşturulmasını,

Çeşitli desen uygulamaları yapmaları,

JPEG dosyalarının programlara kopyalanması ve renklerin temizleyebilmeleri

Taranmış halı fotoğrafındaki ilmelerin pixel’lere uyarlayabilmeleri

Bilgisayar üzerinde desen hazırlanması ve uygulamalarını, yapabilmeleri beklenmektedir.

 

 


Polytropon Yazılım Çözümleri
Tasarım Akademisi Modelhane